1800888633
info@dhlogistics.com.vn

Các phương thức thanh toán ngoại thương khác ngoài tín dụng thư

Cập nhật: 06-10-2020 02:54:42 | Góc kiến thức | Lượt xem: 785

Ngoài phương thức thanh toán bằng tín dụng thư thì giao dịch giữa người xuất khẩu và nhập khẩu còn có một số phương thức thanh toán khác được sử dụng trong giao dich ngoại thương. Dưới đây tôi xin đưa ra một số phương thức được sử dụng khá phổ biến trong giao dịch ngoại thương.

I. Phương thức ghi sổ:

 1. Khái niệm:

Người xuất khẩu sẽ mở một tài khoản ghi nợ những khoản bao gồm tiền hàng hóa dịch vụ đã cung cấp cho nhà nhập khẩu, đến từng định kỳ tháng, quý hoặc năm người nhập khẩu phải trả tiền cho người xuất khẩu bằng phương thức chuyển tiền. Thực chất, trong phương thức này, người xuất khẩu cho người nhập khẩu vay số tiền trả chậm và có tính lãi trên số tiền trả chậm này.

        2. Quy trình thanh toán bằng phương thức ghi sổ:

 • Các bên tham gia quy trình:
  • Người xuất khẩu
  • Người nhập khẩu
  • Ngân hàng người xuất khẩu
  • Ngân hàng người nhập khẩu

(1) Người xuất khẩu thực hiện giao hàng và gửi chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu

(2) Báo nợ trực tiếp giữa người XK và người NK

(3) Người NK dùng phương thức chuyển tiền thanh toán cho người XK khi đến kỳ hạn thanh toán

3. Ưu nhược điểm của phương thức ghi sổ

 • Ưu điểm: người nhập khẩu mua được hàng hóa mà chưa phải trả tiền ngay, có thể giải quyết được vấn đề thiếu vốn tức thời.
 • Nhược điểm: Phương thức này vẫn rủi ro cao cho người xuất khẩu. Nó chỉ áp dụng trong trường hợp giữa hai bên có quan hệ mậu dịch thường xuyên và tin tưởng lẫn nhau hoặc quan hệ mua bán giữa công ty mẹ và công ty con.

II. Phương thức chuyển tiền:

   1. Khái niệm

Phương thức chuyển tiền (Remittance) là phương thức mà trong đó người trả tiền yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi, ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do người trả tiền yêu cầu.

    2. Quy trình thanh toán bằng phương thức chuyển tiền

 • Các bên tham gia trong quy trình bao gồm:
  • Người trả tiền (người nhập khẩu/ người đầu tư…)
  • Người hưởng lợi (người xuất khẩu/ người nhận vốn đầu tư…)
  • Ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng ở nước người chuyển tiền
  • Ngân hàng nhận tiền thường là đại lý của ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng ở nước người hưởng lợi.

(1) Giao dịch thương mại giữa hai bên

(2) Người nhập khẩu yêu cầu Ngân hàng chuyển tiền (bằng thư hoặc bằng điện)

(3) Ngân hàng chuyển tiền yêu cầu ngân hàng đại lý trả tiền cho người xuất khẩu

(4) Ngân hàng đại lý trả tiền cho người xuất khẩu

    3. Có hai hình thức chuyển tiền: Chuyển tiền bằng thư và chuyển tiền bằng điện.

 • Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer hay M/T): Ngân hàng tại nước người nhập khẩu gửi thư cho ngân hàng đại lý ở nước người xuất khẩu trả tiền. Theo hình thức này, chi phí chuyển tiền thấp nhưng tốc độ chậm, dễ bị ảnh hưởng nếu có biến động nhiều về tỷ giá.
 • Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer hay T/T): Ngân hàng chuyển tiền gửi lệnh bằng điện cho Ngân hàng đại lý trả tiền thanh toán cho người xuất khẩu. Theo hình thức này, chi phí trả tiền cao hơn nhưng nhanh chóng hơn, ít chịu biến động của tỷ giá.

   4. Ưu nhược điểm của phương thức chuyển tiền

 • Ưu điểm: Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi. Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thanh toán.
 • Nhược điểm: Việc trả tiền nhanh hay chậm phụ thuộc vào thiện chí của người trả tiền/người nhập khẩu do đó phương thức này không đảm bảo quyền lợi cho người hưởng lợi/ xuất khẩu. Mức độ an toàn trong thanh toán thấp, do đó phương thức chuyển tiền chỉ phù hợp giữa các đối tác tin cậy lẫn nhau hoặc quy mô thanh toán nhỏ.

III. Phương thức nhờ thu:

1. Khái niệm

Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán ủy thác cho Ngân hàng của mình thu hộ số tiền hàng hóa dịch vụ đã giao cho người mau trên cơ sở hối phiếu của người bán đã lập ra.

2. Quy trình thanh toán  và ưu nhược điểm của phương thức nhờ thu

Có hai hình thức nhờ thu: Nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ

2.1. Nhờ thu trơn (Clean Collection) là phương thức trong đó người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng.

 Trình tự nghiệp vụ:

(1) Người bán sau khi đã giao hàng và chứng từ cho người mua, lập hối phiếu và ủy thác cho ngân hàng của mình đòi tiền người mua bằng chỉ thị nhờ thu.

(2) Ngân hàng bên bán gửi chỉ thị nhờ thu kèm hối phiếu cho ngân hàng bên mua, thường là đại lý của mình bên nước người mua nhờ thu tiền.

(3) Ngân hàng đại lý yêu cầu trả tiền hối phiếu

(4) Người mua trả tiền và ngân hàng chuyển tiền cho người bán.

 • Nhận xét:
  • Đối với người bán: do việc nhận hàng của người mua hoàn toàn tách rời khỏi khâu thanh toán, người mua có thể nhận hàng mà không trả tiền hoặc chậm trả tiền.
  • Đối với người mua: nếu hối phiếu đến sớm hơn chứng từ, người mua phải trả tiền ngay trong khi không biết việc giao hàng của người bán có đúng hợp đồng hay không.

Với những bất lợi nêu trên, phương thức này chỉ phù hợp khi thanh toán trong nội bộ công ty hoặc giữa công ty mẹ và công ty con.

2.2. Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection) là phương thức trong đó người bán ủy quyền cho ngân hàng của mình thu hộ tiền ở người mua không những căn cứ trên hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng cho người mua để nhận hàng

Trình tự nghiệp vụ:

Trình tự nghiệp vụ trong Nhờ thu kèm chứng từ cũng giống như trong Nhờ thu trơn, chỉ khác là người bán không gửi Chứng từ gửi hàng ngay cho người mua mà gửi Ngân hàng kèm hối Phiếu nhờ thu hộ (1). Ngân hàng đại lý chỉ trao chứng từ cho người mua nếu như người mua chi trả hối phiếu (3)

 • Nhận xét:
  • Trong phương thức này, quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn vì người bán nhờ Ngân hàng khống chế chứng từ gửi hàng đối với người mua.
  • Tuy nhiên, người bán thông qua ngân hàng mới chỉ khống chế được quyền định đoạt hàng hóa của người mua chứ chưa khống chế được việc trả tiền của người mua. Người mua có thể không nhận chứng từ để trì hoãn việc trả tiền. Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thu tiền hộ còn không có trách nhiệm về việc trả tiền của người mua.

 

Biên soạn và tổng hợp: Thu Thảo Clara 

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb