1800888633
info@dhlogistics.com.vn

Giấy phép xuất khẩu ở Trung Quốc là gì và thủ tục cấp giấy phép

Cập nhật: 12-10-2023 07:58:38 | Góc kiến thức | Lượt xem: 313

Từ năm 1980, các quy định tạm thời về hệ thống giấy phép xuất khẩu đã quy định rằng các công ty có ý định xuất khẩu phải nộp đơn trước và được Bộ Thương mại (MOFCOM) chấp thuận là nhà xuất khẩu, sau đó đăng ký với sở ngoại thương địa phương để trở thành nhà xuất khẩu. cái gọi là Công ty Ngoại thương (FTC).

Giấy phép xuất khẩu là gì?
Có hai loại giấy phép xuất khẩu ở Trung Quốc là giấy phép chung và giấy phép đặc biệt.

Khi FTC có giấy phép chung, không cần phải xin giấy phép xuất khẩu riêng lẻ cho mỗi lô hàng. FTC trong trường hợp này có giấy phép xuất khẩu hợp lệ cho bất kỳ giao dịch nào trong phạm vi kinh doanh được phê duyệt.
MOFCOM thường xuyên công bố danh sách các mặt hàng bị hạn chế. Nếu một sản phẩm được liệt kê là mặt hàng bị hạn chế thì phải xin giấy phép đặc biệt cho mỗi lô hàng. Bạn có thể tìm thấy ví dụ về danh sách này tại đây (sẽ tải xuống bằng tiếng Trung Quốc) và bản dịch tiếng Anh của thông báo có thể được đọc tại đây.

Ai có thể xuất khẩu từ Trung Quốc?
Người xuất khẩu phải có giấy phép xuất khẩu hợp lệ cho lô hàng được xuất khẩu. Giấy phép xuất khẩu là bắt buộc đối với hàng hóa được vận chuyển từ Trung Quốc.

Hầu hết hàng xuất khẩu từ Trung Quốc được thực hiện bởi các Công ty Ngoại thương (FTC). Các công ty này có thể xuất khẩu sản phẩm của chính họ hoặc sản phẩm họ mua được ở thị trường Trung Quốc hoặc làm đại lý cho các nhà sản xuất địa phương không có giấy phép xuất khẩu.

Ai chịu trách nhiệm xin giấy phép xuất khẩu?
Nói chung, trách nhiệm của nhà xuất khẩu là đảm bảo rằng giấy phép xuất khẩu hợp lệ được cấp. Điều đó có nghĩa là, nhiều nhà sản xuất nhỏ hơn không có giấy phép xuất khẩu và sẽ mong đợi nhà giao nhận vận tải hỗ trợ xác định FTC cho giấy phép xuất khẩu.
Nếu tôi là người nhận hàng thì làm sao để biết người gửi hàng có giấy phép xuất khẩu hay không?
Khi lập thỏa thuận thương mại ban đầu giữa người gửi hàng và người nhận hàng, điều quan trọng là phải làm rõ liệu người gửi hàng có giấy phép xuất khẩu hợp lệ hay không. Nếu người gửi hàng (tức là người xuất khẩu) không có giấy phép xuất khẩu thì sẽ phải trả thêm phí chỉ định FTC. Người gửi hàng và người nhận hàng nên thỏa thuận trước về việc ai sẽ chịu chi phí này trước để tránh những chi phí phát sinh ngoài ý muốn sau này.

Chi phí xin giấy phép xuất khẩu là bao nhiêu?
Việc chỉ định một FTC cho giấy phép xuất khẩu thường hiệu quả hơn về mặt chi phí nếu được nhà xuất khẩu sắp xếp hơn là do nhà giao nhận vận tải sắp xếp. Chi phí chính xác có thể phụ thuộc vào giá trị hàng hóa hoặc mức giá cố định.

Lưu ý rằng mọi chi phí liên quan đến giấy phép xuất khẩu thường nằm ngoài phạm vi giải pháp vận tải do người giao nhận vận tải cung cấp và do đó không phải là một phần chi phí thông quan.

Giấy phép xuất khẩu trông như thế nào?
Giấy phép xuất khẩu bằng tiếng Trung Quốc và bao gồm thông tin về nhà xuất khẩu, người mua, hàng hóa, giá trị và phương thức vận chuyển.

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb