+84 2422044488
info@dhlogistics.com.vn

Hàng nhập khẩu vào trong nước rồi xuất khẩu vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế ?

Cập nhật: 24-11-2020 02:19:36 | Góc kiến thức | Lượt xem: 148

Một công ty A nhập khẩu một mặt hàng vào nước Việt Nam sau đó lại bán hàng cho một doanh nghiệp B trong khu chế xuất. Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp A có được hoàn thuế nhập khẩu và mất thuế xuất khẩu không ? 

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định: Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;
Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định: Hàng hóa quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến;
Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất;
Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng sử dụng mã loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã nhập khẩu) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng nhưng không sử dụng mã loại hình B13 cũng được hoàn thuế nhập khẩu nếu trên tờ khai tái xuất cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa đã nhập khẩu trước đó, đáp ứng điều kiện chưa qua sử dụng, gia công, chế biến theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Doanh nghiệp kê khai rõ hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai nhập khẩu nào trước đây trên tờ khai xuất khẩu.
2. Doanh nghiệp kê khai chính xác trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây, các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.
Số tiền thuế nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nếu đáp ứng điều kiện chưa qua sản xuất, gia công, chế biến.
Số tiền thuế xuất khẩu trên tờ khai tái xuất cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định không thu thuế nếu cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đó.
Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6529/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2020 hướng dẫn thực hiện.

Công ty có thể tham khảo văn bản pháp luật nêu trên tại VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Theo tư vấn của: Bộ phận tư vấn của Ban biên tập của trang customs.gov.vn 
 

 

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb