+84 2422044488
info@dhlogistics.com.vn

Khái niệm và khái quát quy trình thanh toán bằng L/C

Cập nhật: 05-10-2020 03:00:52 | Góc kiến thức | Lượt xem: 149

Trong thương mại quốc tế, việc mua bán, giao dịch không thể diễn ra trực tiếp trong một thời điểm. Câu hỏi được đặt ra cho người mua và người bán là “Trả tiền trước hay giao hàng trước?”. Vậy để tạo ra sự yên tâm cho cả hai bên, cần thiết có một tổ chức trung gian uy tín đứng ra đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và người bán. Từ đó hình thức thanh toán bằng Tín dụng thư ra đời.

1.Khái Niệm Về L/C

Tên tiếng Anh là Letter of Credit (viết tắt là LC hoặc L/C). Được gọi là tín dụng thư hay thư tín dụng.

Thư tín dụng là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong LC.

2. Quy trình thanh toán bằng L/C

Các bên liên quan trong quy trình này gồm:

 • Người yêu cầu mở L/C = Applicant (Người Nhập Khẩu)
 • Ngân hàng mở L/C = Opening Bank = Issuing Bank (Ngân hàng của người Nhập Khẩu)
 • Ngân hàng thông báo L/C = Advising Bank = Notifying Bank (Ngân hàng của người Xuất Khẩu)
 • Người thụ hưởng = Beneficiary (Người Xuất Khẩu

(1) Người mua (người nhập khẩu) dựa vào hợp đồng ký kết với người bán, làm đơn xin mở L/C gửi đến ngân hàng của mình – Ngân hàng phát hành (The issuing bank).

(2) Ngân hàng phát hành sẽ xem xét, nếu chấp thuận sẽ gởi L/C cho ngân hàng thông báo (Advising bank) để gửi cho người thụ hưởng là người xuất khẩu (the beneficiary)

(3) Ngân hàng thông báo sẽ đánh giá L/C và chuyển L/C bản gốc đến người bán, người bán kiểm tra khả năng đáp ứng L/C và có thể đề nghị chỉnh sửa (nếu cần).

(4) Người thụ hưởng (người xuất khẩu) tiến hành kiểm tra LC, nếu mọi thứ đã đúng thì sẽ giao hàng cho người nhập khẩu.

(5) Sau khi giao hàng, người xuất khẩu phải chuẩn bị và giao bộ chứng từ hợp lệ để chuyển cho ngân hàng thông báo (Advising bank) và kèm theo bộ chứng từ là thông báo đòi tiền.

(6) Sau khi nhận bộ chứng từ. Ngân hàng thông báo phải có trách nhiệm kiểm tra bộ chứng từ hợp lệ chưa.

(7) Ngân hàng thông báo gửi bộ chứng từ đến ngân hàng phát hành.

 (8) Ngân hàng phát hành sẽ kiểm tra bộ chứng từ. Sau quá trình kiểm tra phải thông báo kết quả kiểm tra đến ngân hàng thông báo. Bộ chứng từ này nếu sai thì ngân hàng thông báo có trách nhiệm yêu cầu tu chỉnh. Nếu hợp lệ thì ngân hàng thông báo có trách nhiệm thông báo cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) và thanh toán.

(9) Khi ngân hàng thông báo đã thanh toán cho nhà xuất khẩu. Ngân hàng mở LC sẽ tiến hành phát hành thanh toán đến người nhập khẩu.

3. Ưu nhược điểm của hình thức thanh toán bằng L/C

* Đối với người xuất khẩu:

- Ngân hàng sẽ thanh toán đúng như trong thư tín dụng bất kể việc người mua có trả tiền hay không.

- Hạn chế việc chậm trễ trong chuyển chứng từ

* Đối với người nhập khẩu:

- Chỉ khi nhận được hàng thì người mua mới trả tiền.

- Người nhập khẩu yên tâm rằng người bán sẽ phải tuân thủ quy định trong L/C để đảm bảo được thanh toán, nếu không người bán sẽ mất tiền.

 

Biên soạn: Thu Thảo

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb