+84 2422044488
info@dhlogistics.com.vn

Phân biệt các phí lưu container lưu vỏ và lưu bãi

Cập nhật: 06-10-2020 10:05:37 | Góc kiến thức | Lượt xem: 842

Đối với những người mới tiếp xúc với công việc hoặc các bạn sinh viên thì khái niệm về phí lưu container, lưu bãi, lưu vỏ là rất dễ nhầm lẫn và rối rắm. Việc này sẽ làm các bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định được số tiền phải nộp cho từng loại phí là bao nhiêu. Thực ra thì khái niệm và cách tính cũng đơn giản thôi và khi làm quen rồi thì chúng ta sẽ không thể nhầm được nữa. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về khái niệm, cách tính và ví dụ cũng như phân biệt giữa các phí này.

1. Demurrage Charge (DEM) là phí hãng tàu thu khi người chủ hàng lưu container tại cảng lâu hơn thời gian quy định.
Sau khi tàu đến (ATA), hãng tàu gửi thông báo hàng đến A/N và phát lệnh giao hàng D/O cho khách đi nhận hàng. Hãng tàu sẽ quy định một số ngày lưu container tại cảng nhất định để khách chuẩn bị phương tiện kéo hàng từ cảng về kho mà khách không phải trả phí ( thời gian này được gọi là DEM free time) Nếu lưu quá thời hạn miễn phí, hãng tàu sẽ thu phí gọi là phí DEM.
Cách tính phí DEM cho 1 container:

(Số ngày lưu container – số ngày miễn phí) x đơn giá lưu container theo ngày

Ví dụ: Hãng XYZ có tàu về ngày 10/05, Hãng tàu quy định DEM free time là 7 ngày. Như vậy, khách hàng sẽ không bị tính phí nếu kéo hàng từ ngày 10-17/05. Nếu khách kéo hàng sau ngày 17/05, hãng sẽ thu 15$ trên 1 ngày quá hạn.

Có khách A kéo hàng vào ngày 20/05, vậy số ngày lưu container tại cảng là 10 ngày, trừ đi 7 ngày miễn phí, khách phải trả phí DEM cho 3 ngày quá hạn là 3 x 15$ = 45$.

2. Detention Charge (DET) là phí hãng tàu thu khi người chủ hàng giữ vỏ container lâu hơn thời gian quy định.

Đối với hàng nhập: Khi khách kéo container hàng về kho, hãng tàu sẽ quy định một số ngày  nhất định để khách khai thác hàng và đem trả vỏ container về bãi mà khách không phải trả phí giữ vỏ. Đối với hàng xuất: Hãng tàu sẽ quy định một số ngày nhất định không tính phí để khách mượn vỏ về đóng hàng trước khi hạ hàng về cảng. Nếu số ngày khách giữ vỏ lâu hơn thời hạn được miễn phí, hãng tàu sẽ thu phí gọi là phí DET.

Cách tính phí DET cho 1 container:

(Số ngày khách giữ vỏ - số ngày miễn phí) x đơn giá lưu vỏ container theo ngày

Ví dụ về hàng nhập: Ngày 07/08, khách hàng A kéo hàng từ cảng về khai thác, Hãng tàu quy định DET free time là 5 ngày. Như vậy, khách sẽ không bị tính phí nếu trả vỏ về bãi của hãng tàu chỉ định từ ngày 07-12/08. Nếu khách trả vỏ sau ngày 12/08, khách phải trả 10$ trên 1 ngày quá hạn.

Thực tế khách A trả vỏ vào ngày 16/08, vậy số ngày khách giữ vỏ là 9 ngày, trừ đi 5 ngày miễn phí, vậy khách phải trả phí DET cho 4 ngày quá hạn là 4 x 10$ = 40$

Ví dụ về hàng xuất: Hãng tàu cấp cho khách một booking với ngày tàu khởi hành dự kiến (ETD) là 28/09, DET free time là 7 ngày. Như vậy, khách sẽ không mất phí nếu lấy vỏ từ ngày 22-28/09, nếu lấy sớm hơn, khách phải trả 10$ cho 1 ngày giữ vỏ. Vì khách cần đóng hàng sớm nên xin hãng cấp vỏ vào ngày 20/09, vậy khách phải trả phí DET cho 2 ngày lấy vỏ trước thời hạn miễn phí là 2 x 10$ =20$.

3. Storage charge được gọi là phí lưu container tại cảng và do cảng thu. Phí này thường bị nhầm lẫn với phí DEM. Phí DEM là phí do Hãng tàu quy định để thu khách hàng, có thể đã bao gồm phí Storage hoặc không. Nếu đã bao gồm thì Hãng tàu sẽ thay khách hàng trả phí này cho Cảng, nếu không bao gồm, khách hàng sẽ phải trực tiếp đóng phí này cho Cảng. Cách tính phí này cũng giống như phí DEM, khách hàng sẽ phải trả phí nếu lưu container tại cảng vượt quá số ngày miễn phí do Cảng quy định.

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb