+84 2422044488
info@dhlogistics.com.vn

So sánh sự khác nhau giữa ba thuật ngữ: Sourcing, Purchasing và Procurement.

Cập nhật: 03-07-2020 04:03:46 | Góc kiến thức | Lượt xem: 1791

Procurement:

Quý trình lập kế hoạch, chiến lược mua hàng và duy trì hoạt động này để phục vụ cho công tác sản xuất. Đối tượng là các nguyên vật liệu, dịch vụ, trang thiết bị, hàng hóa cần thiết để duy trì quá trình sản xuất và hoạt động của công ty. Procurement bao trùm các hoạt động:

 • Lập kế hoạch mua hàng (Planning)
 • Tìm kiếm nguồn hàng (Sourcing)
 • Lựa chọn nhà cung cấp (Supplier Selection)
 • Đàm phán các điều khoản trong hợp đồng bao gồm giá (Negotiation)
 • Ký hợp đồng và chuyển giao (Transaction and Contract management)
 • Đánh giá hiệu quả của nhà cung cấp (Supplier Performance Management)
 • Duy trì ổn định việc cung ứng (Supplier Sustainability Issues)

Sourcing:

Đơn giản là tìm kiếm nguồn hàng và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để đi đến thỏa thuận, kí kết hợp đồng mua hàng.

Purchasing:

Là hoạt động giao dịch mua hàng, nhận hàng và thanh toán. Purchasing cần phải đạt được các yếu tố: giá thấp, thời gian cung ứng nhanh chóng, độ hiệu quả của chuỗi cung ứng được cải thiện hoặc ít nhất là duy trì.

 

Tham khảo từ VILLAS

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb