1800888633
info@dhlogistics.com.vn

Sự khác nhau giữa Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm

Cập nhật: 29-09-2020 01:44:37 | Góc kiến thức | Lượt xem: 233

Thông thường thì các chủ hàng khi có hàng hóa cần vận chuyển sẽ thực hiện việc mua bảo hiểm hàng hóa theo chuyến, căn cứ là vận đơn do người vận chuyển phát hành. Vận đơn này có thể là vận đơn đường biển hoặc vận đơn vận chuyển đa phương thức. Tùy theo việc xem xét và đánh giá rủi ro của chủ hàng cũng như hình thức hợp tác với phía nhà cung cấp dịch vụ.

Theo lô hàng hay theo chuyến hàng: là một hợp đồng bảo hiểm cho một lô hàng, chuyến hàng được vận chuyển từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm cho những rủi ro trong phạm vi chuyến hàng và hành trình của chuyến hàng cụ thể này. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được thể hiện bằng Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do bên Công ty bảo hiểm cấp. Hai loại văn bản này có giá trị pháp lý gần tương đương nhưng có đôi chút khác biệt, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Đơn bảo hiểm (Insurance Policy): chính là một hợp đồng bảo hiểm có hai mặt với nội dung mặt trước ghi chi tiết về chuyến hàng và lô hàng, mặt sau ghi các điều khoản tiêu chuẩn của hợp đồng bảo hiểm theo quy tắc của hãng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate): là chứng thư do công ty bảo hiểm cấp cho người bảo hiểm để xác nhận rằng hàng hóa đã được mua bảo hiểm.

Như vậy thì Giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ chỉ ghi tóm tắt về chuyến hàng và lô hàng và các điều khoản chính với dẫn chiếu đến hợp đồng bảo hiểm là Đơn bảo hiểm vì ở đây đã nêu chi tiết đầy đủ nội dung các điều khoản rồi. 

Thêm vào đó thì Đơn bảo hiểm có thể được chuyển nhượng từ người bán cho người mua hàng tùy theo term hai bên ký kết với nhau còn Giấy chứng nhận thì không.

Giá trị pháp lý của Đơn bảo hiểm đương nhiên là mạnh hơn so với giấy chứng nhận vì các điều khoản được nêu chi tiết, đầy đủ và chặt chẽ. Hai là Giấy chứng nhận là văn bản con và lệ thuộc vào sự tồn tại của Đơn bảo hiểm.

Nguồn: sưu tầm

 

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb