+84 2422044488
info@dhlogistics.com.vnDH logistics letter head


Bảng phí local charges của RCL.

Update August, 2017


Quyết định của bộ NN & PTNN về việc cấm nhập hàng thịt từ 21 nhà máy của Brazil

Xem file tại đây


Thị trường vận tải nội địa


Danh sách công ty ở KCN BN

 

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb